**เช็ดติดตามของพัสดุได้โดยก๊อปโค๊ชที่อยู่ในนี้ของแต่ละท่านนำไปปะไว้ที่ในเว็ปหรือพิพม์โค๊ชของไปรษณีย์ได้**กรณีท่านก๊อปโค๊ชไปปะไว้ในช่องเช็ดเว็ปไปรษณีย์ไม่เห็นให้ลบเฉพาะ TH ออก แล้วพิพม์ TH ใหม่ อีกครั้งแล้วก็ Enter ** ในกรณีท่านยังไม่ได้รับของที่จัดส่งไปให้เกินสามวันให้รีบติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านด่วนสาเหตุดังข้อความด้านล่างนี้

**************************************************************

**สาเหตุหลักที่จัดส่งของไปแล้วไม่ถึงผู้รับหรือล่าช้ามีดังนี้**

ในกรณีพัสดุของที่ทางหมอจัดส่งไปแล้วยังไม่ถึงท่านกรุณาให้รีบติดต่อทางที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านของท่าน(ด่วน)ส่วนมากจะมีสองสาเหตุที่ไม่ถึงผู้รับ

(1)แจ้งที่อยู่มาไม่ชัดเจนและรหัสไปรษณีย์ของท่านเองไม่ถูกต้อง จะทำให้ล่าช้าหรือไม่ถึงผู้รับได้ (ถ้าไม่แน่นใจรหัสไปรษณีย์ปลายทางของท่านเองว่าอะไรกรุณาเช็ดได้ที่นี้นะครับ

(2).ไปรษณีย์ไปส่งที่บ้านของท่านแล้วไม่มีผู้เซ็นต์รับเพราะเป็น(EMS)ในกรณีนี้ทางไปรษณีย์จะนำพัสดุของท่านกลับไปยังที่ทำการ ไปรษณีย์และจะออกใบแจ้งให้ท่านไปรับเองที่ไปรษณีย์เนื่องจากทางไปรษณีย์ได้ไปส่งให้ที่บ้านของท่านแล้วแต่ไม่มีใครอยู่บ้านเซ็นต์รับของดังกล่าวสองประการนี้ทำให้

ของที่จัดส่งไปไม่ถึงท่าน (ผู้รับ)และอีกกรณีหนึ่งก็คือมีผู้เซ็นต์รับของไปแล้วแต่ไม่ได้บอกให้ท่านทราบอีกประการหนึ่งนะครับ**แต่ก็มีส่วนน้อยที่เป็นปัญหาดังกล่าวเพียงแต่จะแนะนำบอกกล่าว

กันก่อนเกิดมีปัญหาดังกล่าวมาให้นึกถึงสาเหตุสองประการนี้แล..

(3)โค๊ชเลขรหัสไปรษณีย์EMSนี้ถ้ามีผู้รับไปแล้วทางเว็ปจะลบข้อมูลนะครับ.ฉะนั้นกรุณาจดระหัสของท่านไว้ภายหลังเองด้วยนะครับ.

(4)อีกกรณีหนึ่งบางท่านเช็ดที่โค๊ชEMSแล้วเข้าไปดูลิงค์ว่าของส่งถึงที่ไหนแล้วอย่างไรนั้นเมื่อเข้าไปเช็ดในเว็ปของไปรษณีย์แล้วทางเว็ปไปรษณีย์แจ้งยังอยู่ที่เดิมนั้นหรือ

เช็ดเข้าระบบไม่พบข้อมูลใดๆแสดงว่าหมายความว่าของยังไม่ได้ส่งของนะครับเพียงแต่ทางเว็ปโปรแกรมของข้อมูลไปรษณีย์เองเขายังไม่ อัปเดชล่าสุดให้หรืออีกนัยหนึ่งก็คือทางไปรษณีย์เขายังไม่ได้เอาเข้าระบบของเขา..จึงขอแนะนำมาตามนี้ครับ.

(5)เมื่อท่านได้เช็ดโค๊ชEMSที่ได้ทราบแล้วว่าของเดินทางถึงไหนอย่างไรแล้วถ้าต้องการทราบข้อมูลนอกเหนือจากนี้กรุณาโทรติดต่อสอบถามที่ไปรษณีย์ปลายทางของ

ท่านเองได้เลยนะครับ(สำหรับท่านที่ยังไม่รับสินค้าที่ทางไปรษณีย์นำจ่าย)

คุณ
เลขรหัสพัสดุไปรษณี (EMS)
ENTH
คุณ
เลขรหัสพัสดุไปรษณี (EMS)
ENTH
คุณ
เลขรหัสพัสดุไปรษณี (EMS)
ENTH
คุณ
เลขรหัสพัสดุไปรษณี (EMS)
ENTH