((คำถามตอบส่วนหนึ่งของการถามมาตอบไป))

ถาม...เวลาขณะสวดพระคาถากำกับตะกรุดมหายันต์คู่ แล้วทำไมถึงรู้สึกขนลุกและรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเชนมีอาการเหมือนกับตัวหมุนๆ ไปมาได้และรู้สึกมีอีกร่างหนึ่งมาอยู่ในร่างของเรา,และจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีองค์เทพหรืออะไรแฝงในตัวเรา

ตอบ...เกิดจากบางท่านบางคนนั้นมีสือองค์เทพที่คุ้มครองอยู่นะครับ บางท่านมีพลังพิเศษในตัวเกิดปฎิกิริยาต่อที่บูชาอยู่จึงขอแนะนำให้ จุดธูป 9 ดอกบอกกล่าวขออนุญาติในองค์หรือเทพที่มารักษาในตัวในกายของท่านว่าจะขอบูชาตะกรุดมหายันต์คู่เพื่ออะไรก็บอกกล่าวท่านนะครับ.การจุดธูปนี้ให้จุดบอกกล่าวที่หน้าห้ิงพระครับและส่วนท่านที่จะทราบได้อย่างไรว่ามีองค์เทพหรือสืออะไรนี้ในตัวอยู่ขณะบูชาตะกรุดมหายันต์คู่ก็ดูอาการที่เกิดความรู้สึกว่ามีปฎิกิริยา ใด ๆไหมขณะบูชาสวดตะกรุดคู่อยู่ เช่น ขนลุก,ตัวลอยๆ เบาๆ หรือมือสั่น,หรือใจสั่น,ฯลฯ หรืออีกหลายอย่างที่สัมผัสออกมา (ยกเว้น) ฝ่ามือร้อนๆ อุ่นๆ ขณะสวดหรือทำจิตอธิษฐานไม่เกี่ยวกันกันนะครับ บางท่านที่โทรมาเล่าให้หมอฟังนั้นบางที่ยกมือยกแขนออกท่ารำถวายบังโคมเลยก็มีอันนี้แสดงว่ามีองค์เทพหรือสือสัมผัสได้แรงออกมาทางร่างกาย (ปฎิกิริยา) อาการนี้ สาเหตุเพราะตะกรุดมหายันต์คู่ที่ลงและบรรจุฐานวันเดือนปีเกิดของเราและคู่ครองนี้เป็นทางพุทธคุณ เป็นธาตุน้ำ (เย็น) เพื่อ่จะโน้นจิตน้อมใจของคู่ครองหรือคนที่เราปรารถนาดีต่อเขาให้กลับมาคืนดีกับเรานั้น เกิดการปรับธาตุ พอท่านที่สื่ออะไรเหล่านี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็เลยเกิดอาการดังกล่าวขึ้น..อาการดังกล่าวนี้ไม่ใช้อุปทานหรือคิดไปเองเพราะเท่าที่หมอสอบถามแต่ละท่านดูก็ไม่ได้คิดอะไรทำจิตให้สงบนิ่งเฉยๆ ไม่ได้คิดเผื่อหรือเตรียมตัวคิดว่า ถ้าเราสวดหรืออธิษฐานตะกรุดคู่นี้แล้ว จะต้องให้มีการอาการขนลุกหรือร่างกายสั่นไปมาหรือทำท่าทำทางยกมือยกแขนไหว้หรือหมุนไปมานะ.ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ตั้งจิตตั้งอุปทานอะไรแบบนั้นก่อนหน้า แถมไม่ได้คิดจะให้เกิดด้วยจึงเป็นเรื่องแปลกแต่เป็นเรื่องธรรมดาของท่านที่องค์เทพหรือมีสื่อพลังแฝงในกายในดวงของแต่ละคนจะออกมาได้ โดยอ้างอิงตามตำราที่ศึกษาและเรียนมา (สูตรเทพ) ก็ไม่ได้บอกว่าใครบูชาตะกรุดมหายันต์คู่นี้ไปแล้วเวลาสวดกำกับหรืออธิษฐานจะต้องเกิดอย่างโน้นอย่างนี้ ก็ไม่มีตำราหรือที่สร้างตะกรุดมหายันต์คู่มาก็ไม่ได้กล่าวไว้แต่อย่างใด..แต่ที่สัมผัสได้ออกมาของแต่ละคนนั้นเป็นไปเองโดยธรรมชาติหรือสื่อนั้นๆสัมผัสกระทบกันเองออกเองเพราะหมอได้รับคำบอกเล่าจากท่านผู้ที่บูชาตะกรุดคู่นี้ไปหลายรายแล้วแรกๆเลยยอมรับว่าตอบปัญหาให้เขาไม่ถูกเพราะเขามีอาการแบบนี้ขึ้นมาก็เลย ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถึงบางท่านบางคนบูชาตะกรุดมหายันต์คู่ไปแล้วเกิดอาการดังกล่าวขึ้นทั้่งที่ก็สอบถามเขาว่า คิดมากไปไหม,อุปทานจิต,ไปไหมเขาก็ตอบว่าไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจและไม่มีจิตจะให้เป็นบบนั้นด้วย ก็เลยเข้าสมาธิจิตตรวจสอบพลังทั้งหมดเกิดจากสาเหตุอันใดก็สรุปผลว่าเป็นเพราะมีสื่อพลังในดังกล่าวแล้วก็หาวิธีการแก้ไขว่าจะแก้ไขและปรับอย่างไรให้เขาไม่เป็นแบบนั้นอีกหรือเป็นก็ให้เป็นน้อยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช้ไม่ดีนะครับหรือเป็นโทษเป็นภัยนะครับเพียงแต่บางท่านเกิดความกลัวและความสงสัยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ทำไมถึงเป็นอาการแบบนี้ บางท่านไม่รู้ งง สังสัย ว่าเป็นเช่นนั้น หมอก็ต้องศึกษาหาคำตอบและการแก้ไขให้ในตัวเลยเพราะตำรามหายันต์คู่ก็ไม่ได้บอกว่าบูชาแล้วจะเป็นแบบนั้น จึงได้ทางแก้ไขว่าให้จุดธูป 9 ดอกปักที่ห้ิงพระ ขออนุญาติว่าจะขอบูชาตะกรุดมหายันต์คู่เพื่อเป็นทางด้านเสริมชะตาดวงคู่ให้ดีขึ้นเท่านั้นถ้าข้าพเจ้ามีองค์เทพหรือสิ่งที่ดีๆคุ้มครองตัวอยู่ก็ขอเปิดทางผ่านให้บูชาตะกรุดมหายันต์คู่นี้สำฤทธิ์ผลและไม่มีอาการอันใดที่จะเป็นทางไม่ดีเกิดขึ้นด้วยเถิด ก็ว่าไปตามโวหารแต่ละคนไปได้หมดเพียงแต่ยกตัวอย่างการบอกเท่านั้นเอง แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้มีอาการดังกล่าวนี้ก็บูชาไปตามปกติได้เลยไม่ต้องจุดธูปขออนุญาติอะไรแบบนี้**ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนที่สัมผัสได้นอกเหนือตำราอ้างอิงเท่านั้นแล.

*****************************************************