** เรียน ท่านผู้ที่ศรัทธาจะตรวจสอบดวงชะตาเทียบดวงคู่ ครองฟรีการดูดวงฟรีนี้เป็นการเทียบดวงชะตาคู่ดีร้ายประการใดเฉย ๆอาจจะไม่ได้รายละเอียดอะไรมากเนื่องมาจากไม่ได้เน้นการดูดวงแต่จะเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดเกิดปัญหาอะไรก็จะแนะนำแก้ไขไปและอีกประการหนึ่งการตอบ เทียบ ดวงชะตาคู่ฟรี นี้ใช้หลักในการคำนวณด้วยทางด้านตัวเลข ทำนายตามตกเศษ ฉะนั้นการ ทำนายตามตกเศษ นี้ การทำนายเทียบดวงคู่จึงคล้ายๆ กันนะครับเพราะเศษที่ตกเศษเดียวกันคำทำนายก็อาจจะเหมือนกันจึงขอให้ท่านที่ จะดูโปรดทำเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ *การจะเทียบดูดวงชะตาคู่ฟรีนี้ ส่งรายละเอียดดังนี้มาทางอีเมล์เท่านั้นนะครับบางท่านโทรมาสอบถามโดยตรงไม่ได้ครับพร้อมแล้ว.แจ้งชื่อจริง...สกุล......วันที่....เดือน....ปี...พ.ศ.ทั้งตนเองและคู่ครองของท่านมาทั้งสองคนครับ ** มาทางเมล์ด้านล่างนี้ได้ครับ


แนะนำสำหรับท่านที่จะตรวจสอบดวงชะตาโดยตรงโทรศัพท์

****ท่านใดที่สนใจในการ ตรวจสอบดวงชะตาทางสมาธิ จิตมีปัญหาทางด้านการงานค้าขาย,ความรัก.ครอบครัว,มิตรสหาย,ทำคุณคนไม่ ขึ้น,ศัตรูปองร้าย,ตรวจสอบพลังร้ายภายในบ้าน,พลังเจ้าที่ต่าง ๆ,อาถรรพณ์ภายในกาย โดยการโอนเงินค่ากำนนครูแล้ว.. จำนวน เงิน 359 บาทต่ อดว งเมื่อโอนเงินแล้ว..ให้โทรมาสอบถามได้เลย [[[หมายเหตุ]]]]

{1}ใน กรณีท่านที่จะดูแทนให้ผู้อื่นกรุณาต้องบอกด้วยนะครับ ว่า ดูแทนให้กับผู้ที่ชื่อ...นามสกุล..วันเดือนปีเกิดพ.ศ.นี้ ทั้งนี้ถ้าท่านไม่ได้บอกแล้วปล่อยให้ดูไปโดยอาจารย์เข้าใจว่าเป็นคนเจ้าชะตา เดียวกัน เป็นการไม่ดีต่อชะตาผู้ที่เขาจะดูจริง ๆ และตัวท่านเองก็จะไม่ดีด้วย สาเหตุเพราะอาจารย์ตรวจสอบทางสมาธิจะจับพลังทั้งการพูดและเสียงเป็นสื่อ สัมผัสอีกที่นะครับจึงขอชี้แจ้งมา****

[2] การสอบถามดวงชะตาอาจารย์จะตั้งค่ากำนนครูเพียงครั้งเดียวการสอบถามจะต้องสอบ ถามให้หมดภายในวันเดียววันนั้น กรณีท่านโทรมาสอบถามอาจารย์วันนี้.หมอจะตอบปัญหาดวงชะตาต่างๆ ให้ตามที่สอบถามมาทั้งหมด หลังจากเลยวันนั้นไปแล้วจะถือว่าเป็นวันใหม่ จะมาสอบถามซ้ำไม่ได้นะครับ.เพราะการถวายครูยกครูเพียงวันเดียวเท่านั้น เช่นบางท่านสอบถามจนพอใจตอบจนสิ้นเสร็จไปแล้วในวันนี้อีกวันสองวันนึกขึ้นมา ได้จะมาสอบถามปัญหาใหม่จะไม่สามารถสอบถามได้นะครับ สาเหตุเพราะอาจารย์ดูดวงทางสมาธิจิตเพราะก่อนจะกำหนดจิตต้องถวายครูยกครูบา อาจารย์ท่านก่อนทุกครั้งฉะนั้นขอให้ท่านจดคำถามที่อยากทราบในดวงชะตาของท่าน ให้หมด ๆ นะครับ เพราะเป็นการยกครูเฉพาะวัน วันไปนะครับ. เมื่อท่านได้โอนค่ากำนนครูเรียบร้อยแล้ว ]]]]

[3]**สิ่งสำคัญและ หมายเหตุ: ถ้าท่านตั้งใจจริงจะตรวจดวงชะตาทั่วไปกรุณาปฎิบัติตามดังกล่าวด้วยนะครับโดย ในกรณีที่ ท่านยังไม่ได้โอนค่ากำนนครูมาก็อย่าพึ่ง โทรมานะครับ . เพราะอาจารย์แนะนำแล้วและถือว่าท่านเข้าใจตามนี้แล้วนะครับ เมื่อท่านโอนค่ากำนนครูมาแล้วค่อยโทรมาครับ เพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลาท่านเองต่อไปครับ.

(4) **สำหรับท่านที่บูชาปรับธาตุดวงชะตาคู่ครองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูดวงคู่ครองนะครับแต่ดูดวงชะตาทั่วไปได้ครับ.

*************************************************

1. เมื่อท่านโอนค่ากำนนครู จำนวนเงิน 309บาท มาเรียบร้อยแล้วโทรสอบถามได้เลยครับ สำหรับ ท่านที่จะดูดวงชะตาทั่วไปทั้งหมดที่โอนค่ากำนนครูมาแล้ว309บาทโทรมาได้เลย นะครับแต่สำหรับท่านที่ดูดวงครองฟรีดูเฉพาะคู่ครองเฉยๆอาจารย์จะตอบให้ ทางเมล์เท่านั้นครับอย่างไรอ่านกติกาที่นี้อีกครั้ง

2. การโทรสอบถามดวงชะตาทั่วไปเมื่อโอนค่ากำนครูมาแล้วโทรมาสอบถามได้ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น.

(เฉพาะท่านที่จะดูดวงชะตาทั่วไปทั้งหมดตามเวลาด้านบนนี้ครับ ส่วนปัญหาเรื่องอื่นๆโทรได้ตลอดเวลา)

***********************************

**ท่านใดมีปัญหาทางด้าน คู่ครองแก้ไขโดยการลงแผ่นมหายันต์คู่เสริมดวงชะตาคู่ที่มีดวงชะตาคู่ไม่ค่อย สมบูรณ์โดยการปรับธาตุทั้งสี่ของดวงคู่ให้ค่อย ๆดีขึ้นบอกชื่อนามสกุลวันเดือนพ.ศ.มาทั้งสองคน (หญิง-ชาย) เป็นตำราโบราณที่ช่วยปรับธาตุทั้งสองคนให้เสมอภาคกันไม่ขัด แข้ง,ทะเลาะ,เบื่อหน่าย,วิชามหายันต์คู่เสริมดวงนี้เป็นทางพุทธคุณจึงไม่มี ผลข้างเคียงใด ๆ กับผู้นำไปบูชาและคู่ครองของตนเองเด็ดขาด ศิษย์ท่านใดมีปัญหาจะทำแก้ไขหรือแม้กระทั้งท่านใดคู่ใดไม่ได้มีปัญหาครอบ ครัวคู่ครองก็ สามารถจะทำไว้บูชาได้เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาคู่ไม่หยั่งยืน ตลอดไปไม่นอกใจตนเองก็ได้เป็นการยิ่งดีเท่ากับกันไว้ที่จะเกิดขึ่นในอนาคต

***********************************