การอธิษฐานตะกรุดมหายันต์คุ่

(ปรับธาตุดวงชะตาคู่ครอง)

***ก่อนจะสวดพระคาถาที่ประสิทธิ์ให้ท่านไปขอท่านพึ่งสวดมนต์ไหว้พระก่อนตามลำดับ บางท่านเคยสวดมนต์อะไรก็สวดตามของท่านไปก่อนเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ถึงสวดพระคาถาประจำดวงชะตาเกิดของท่าน และสวดพระคาถาผูกจิตรตามนั้นจากนั้นก็พึ่งอธิษฐานให้จงดีตามอานุภาพ ท่านที่บูชาอธิษฐานสำฤทธิ์ผลแล้วก็อธิษฐานเปราะสองต่อได้เลยท่านที่บูชาเปราะสองสำฤทธิ์ผลแล้วก็อธิษฐานตามใบฝอยการบูชาใช้ตามพลังฤทธิ์ของชุดวัตถุมงคล "ตะกรุดมหายันต์แนบคู่+ตะกรุดคู่นี้

1. มีอานุภาพเพื่อให้เข้าใจกันดีขึ้น,คุยกันดีขึ้น,ไม่ขัดแย้งกัน การอธิษฐานเปราะแรกนี้ก็คือ..ตั้งจิตให้สงบ,สมาธิเกิด ฟุ่งซ่านคิดมากให้หายไปจากจิตใจของท่าน โน้นจิตโน้มใจของท่านให้อ่อนโยนมีเมตตาต่อคู่ครองของท่านไม่ใช้อาฆาตหมาดร้ายคิดร้ายโกรธแค้นคู่ครองของท่านแบบนี้ไม่ถือว่าจิตสงบหรือมีสมาธิในการจะอธิษฐานได้และแผ่ไปถึงเขาให้รับรู้รับทราบจิตใจของท่านได้ฉะนั้นตั้งมั่นดังกล่าวแล้วก็บอกกล่าวกับตะกรุดมหายันต์คู่ที่อยู่ในฝ่ามือพนมมือไว้อุ้มมื้อนึกถึงใบหน้าคู่ครองไว้แล้วทำจิตให้เขาเมตตาเราพยายามเพียงทำทุก ๆ เช้าค่ำ หรือตลอดเวลาขณะที่ท่านว่างจากงานหรือภาระกิจได้ตลอดเวลาให้ปฎิบัติแบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวัน เปรียบเหมือนกับ "น้ำหยดลงหิน หินยังสึกหร่อ" ได้นับอะไรกับจิตใจของมนุษย์ปถุชนทั่วไปหรืออีกนัยหนึ่งคือ "ปลาหมอตายน้ำตืน"คนเราถ้าปฎิบัติดีต่อกันหมั่นสร้างกุศลความดีต่อกันเชื่อว่าจะต้องมีผลอานุภาพดังที่เราอธิษฐานแน่นอน (ยกเว้นความเพียงความท้อแท้มาบดบังในจิตใจของท่านเอง) มนุษย์เราถ้ามีความตั้งใจจริงและมุ่งมั่งปรารถนาแล้วทุกอย่างย่อมได้ดังสุภาษิตอาจารย์โบราณาท่านกล่าวไว้กับศิษย์ว่า **พระคาถาจะศักดิ์สิทธิ์ เพราะ จิต ตัวเดียว** ฉะนั้นพระคาถาทั้งหลายหรือ มนต์ตราทั้งหลาย.ถ้าจิตเราศรัทธาและเชื่อมั่น ย่อมมีพลังในตัวของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่เราโน้มดึงออกมาใช้ไม่ถึง 100% เท่านั้นเอง

2.มีอานุภาพให้เกื้อกูลต่อกันการ

3.อานุภาพป้องกันหรือกันและแก้บุคคลที่สามของที่เขามาเกี่ยวกับข้องกับคู่ครองของท่าน

**ข้อควรปฎิบัติการอธิษฐานต่อเนื่อง** เมื่อท่านใดสวดอธิษฐานสำฤทธิ์ผล 1+2 แล้วจะอธิษฐานเปราะที่สามต่อให้อธิษฐานรวมทั้ง 1+2 ด้วยแล้วถึงอธิษฐานเปราะที่ 3 ต่อท้ายนะครับ.คือไม่ใช้เปราะที่ 1+2 แล้วดีแล้วก็ไม่อธิษฐานแล้วข้ามไป 3 เลยอันนี้ตามประสบการณ์เล่ามานั้นจะทำให้พลังตีกลับคือบางท่านสำฤทธิ์ผลเปราะที่สามก็จริงแต่ผลอานุภาพเปราะที่ 1+2 นั้นกลับไปเป็นไม่ดีเหมือนเดิม ฉะนั้นต้องอธิษฐาน ********************************************************************************************