** ศิษย์ท่านใดจะบูชาวัตถุมงคลรายการใดหรือดูดวงชะตาทางด้านสมาธิสัมผัส สามารถโทรแจ้งการโอนค่ากำนนครูได้ที่เบอร์ด้านบนนะครับ

 

***ท่านใดสั่งบูชาวัตถุมงคลแล้วสามารถเช็ดพัสดุไปรษณีย์ได้ที่นี้                                                                                                                  

**การโอนเงินค่ากำนนครูผ่านบัตร ATM ในกรณีท่านมีบัตรATM ธนาคารอะไรให้ท่านไปตู้ธนาคารนั้น ๆ เช่น ท่านมีบัตรATMธนาคารกรุงเทพ,ฯลฯท่านก็ไปตู้ATMของธนาคารกรุงเทพของท่านเอง**หรืออีกกรณีท่านจะไปที่ตู้ATM ของธนาคารกรุงไทยเลยก็ได้ไม่ว่าท่านจะมีบัตร ATM ธนาคารใดก็ตามสามารถโอนผ่านจากตู้นั้นมายังเลขหมายบัญชีของทางหมอได้เลยนะครับ**(พร้อมกับโทรแจ้งให้ทราบด้วย)

***การจัดส่งของ เมื่อทางหมอได้รับค่ากำนนครูแล้วก็จะดำเนินการพิธีแล้วเสร็จก็จะจัดรีบส่งของให้ท่านไปทางไปรษณีย์พัสดุ EMS โดยหลักเวลาของทางไปราณีย์ที่ต้นทางดังนี้.ส่งของระหว่างเวลา 8.00 น. - 10.00 น. ถ้าท่านอยู่จังหวัดกรุงเทพของจะถึงอีกวันตอนบ่าย ๆ แต่ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัด ฯลฯ อื่น ๆ ของจะถึงท่านสองวันเช่น ส่งของให้ท่านวันนี้..ก่อนเวลาระหว่าง 8.00 -10.00 น. เช่นกันก็จะถึงท่านวันมะรืน (2วัน) สำหรับถ้าหมอส่งของให้ท่านหลังเวลาระหว่าง10.00น.ไปแล้วพัสดุไปรษีณย์EMSจะเป็นวันรุ่งขึ้น.

****************************