**ดีเด่นทางด้านเมตตา,มหาเสน่ห์,ค้าขาย,คนทั่วไป ติดตัวเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม ติดต่อการค้า การขาย คนใกล้ชิด เจ้านายให้ความเมตตา และในยามคับขับก็แคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายที่จะมาถึงตัว ขอจงตั้งจิตอาราดนาด้วยความเชื่อมั่นเถิด วัตถุมงคลเครื่องรางไม่ว่าของเกจิ หรือ อาจารย์ไหน ๆ ถ้าเราขาดความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วไซร์ ย่อมจะไม่บังเกิดผลใด ๆกับเราเพราะอะไรเพราะจิตที่เราไม่ตั้งมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะกระทำดังเปรียบเหมือนกับเราจะตั้งใจทำอะไรก็ตามที่ความตั้งใจมั่นจริงสิ่งนั้นๆ ก็ย่อมจะบังเกิดผลดีกับเรา (ในทางที่ดี) วัตถุมงคลก็เช่นกันถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นเป็นที่ตั้งแล้วก็ย่อม่จะบังเกิดผลเช่นกัน สรุปได้ก็คือ อยู่ที่จิตเพียงของเราเท่านั้นดังที่บางเกจิอาจารย์บางท่านว่า..จะขลังไม่ขลังอยู่ที่จิต..แล

(หมายเหตุ) วัตถุมงคลเครื่องรางนั้นๆ จะต้องมีพลังจริงด้วยนะ ก็คือ..ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกที่ดีมาแล้วนั้นเอง...

(ข้อมูลอ้างอิงโดยตำราโบราณสืบสานกันมาขึ้นกับแต่ละคนจะใช้ขึ้นไม่ขึ้น)

**ติดต่อขอที่อยู่ได้ตามเมล์ หรือ**LINE ID**แล้วปฎิบัติตามที่แนะนำด้วยครับ**ส่งสอดซองเปล่าเขียนชื่อสกุลที่อยู่ติดแสตม์ถึงท่านเองมาด้วยส่วนที่อยู่ขออาจารย์ได้ที่เมล์นี้ กรุณาสอดเงินจำนวน 100บาท เพื่อจะได้ส่งเป็นไปรษณีย์ EMS (ด่วนพิเศษ)ให้ได้

*******************************