***ท่านใดเห็นว่าดวงชะตาไม่ค่อย ดี จิตใจไม่สบาย. ทำกิจการอันใดมีปัญหา ติดขัดตลอด การค้าการขายติดขัดไม่ดีหรือเปลี่ยนชื่อมาใหม่,ให้ปฎิบัติดังนี้.ขอแนะนำให้ บรรจุฐานดวงชะตาพระประจำวันเกิดของตนเองตามตำราสูตรเทพโบราณดังนี้

รายการพิธีเสริมดวงชะตาบรรจุฐานดวง

1. พระประจำวันเกิดขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว แล้วแต่ศรัทธา 1 องค์ (หมายเหตุ ควรจะเป็นเนื้อโลหะการส่งมาจะได้ไม่ชำรุดระหว่างทางห้ามนำพระประจำวันเกิดที่ผ่านพิธีมาแล้วมาบรรจุฐานดวง

2. ผ้าแพรสามสีประจำวันเกิดอย่างละ 1 ผืน (ไม่ต้องส่งมามีจัดให้เรียบร้อยแล้ว)

3. ธูปหอม 3 ห่อใหญ่

4. เทียนขาว 3 ห่อใหญ่

5.น้ำมันพืชขวดเล็ก 3 ขวด (ถ้าเป็นขวดใหญ่ส่งมาเพียง 1 ขวด) เพื่อจะนำมาเติมตะเกียงเสริมดวงชะตาให้ตามเจ้าชะตา

6.ค่ากำนนครูพิธี 999 บาท

7.แผ่นโลหะเงินทองนาถ อย่างละ 1 แผ่น หรือ แผ่นตะกั่ว 3 แผ่น ก็ได้ (หมายเหตุ) เป็นแผ่นโลหะเปล่า ๆ ไม่ใช้แผ่นยันต์สำเร็จรูป

8.จดชื่อ.....นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด พ.ศ. มาด้วยเพื่อจะนำไปบรรจุฐานพระประจำวันเกิดของแต่ละท่าน

หมายเหตุ สิ่งของซื้อได้ตามร้านขาย เครื่องบวชพระทั่วไป (กรุณาจัดซื้อหามาเองแล้วจัดส่งทางพัสดุไปรษณีย์หรือจะให้ทางสำนักของ อาจารย์จัดให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่โอนปัจจัยจัดเป็นชุดให้เลยก็ได้แล้วแต่ ท่านจะสะดวกแบบไหนแจ้งมาได้เลย

เมื่อจัดของได้ตามนี้แล้วโทรมาสอบถามที่อยู่อาจารย์ได้เลยนะครับจะโทรมานี้ขอให้พร้อมเลยที่จะจัดพิธีบูชานะครับเพราะรายละเอียดต่างๆอยู่ในณ.ที่นี้แล้วตามเบอร์โทรด้านบนนี้

***เมื่อได้รับแล้วทำพิธีบรรจุฐานดวง ชะตาให้เข้าพิธีให้ตามขั้นตอนเสร็จแล้วจะนำส่งกลับไปให้เพื่อให้ปฎิบัติตาม ขั้นตอนบูชาต่อไปพร้อมกับคู่มือการบูชา

**ผลของการทำพิธีบรรจุฐานดวงชะตาประจำวันเกิด** (อ้างอิงโดยตำรา)

1. ทำให้ดวงชะตาที่ตกอับอยู่เปิดทางสว่างขึ้น

2. มีปัญหาสุขภาพที่ไม่ดีจะค่อย ๆ ดีขึ้น

3. ครอบครัวทะเลาะกันบ่อยจะทำสงบลง

4. เสริมราศรีเกิดของตนเองเป็นเมตตา,เสน่ห์กับคนทั่วไป

5. ขับไล่สิ่งอัปมงคล (ไม่ดี) ในตัวในกายให้พ้นออกไปและคลาดแคล้วอันตรายทั้งปวง

6. ปรับเปลี่ยนชื่อที่ตั้งมาใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ที่เคยใช้ชื่อเก่าให้เป็นดวงชะตาชื่อใหม่

************************************************************************************************

(กลับไปหน้าแรก)