***การทดสอบพลังวัตถุมงคลและตะกรุดมหายันต์คู่***

ตะกรุดมหายันต์คู่ ยุคแรก

**นั่งสมาธิ โดยมือขวาทับมือซ้ายนำตะกรุดวางไว้บนฝ่ามือแล้วหลับตาลงกำหนดให้จิตจดจ่อ อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจิตเป็นสมาธิแนวแน่น จิตเป็นสมาธิก็คือไม่คิดไปโน้นไปนี้อยู่กับลมหายใจเราแบบนี้ประมาณ 5 นาที หรือ 10 นาที แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ให้น้อมจิตน้อมใจของเราไปเพ่งจิตที่ตัวตะกรุด มหายันต์ที่วางไว้อยู่ในฝ่ามือของเราไปเรื่อยๆ จะภาวนาพระคาถาบูชาไปด้วยก็ได้ดูว่ามีอาการสัมผัสได้อย่างไรบ้าง,บางท่านที่ สัมผัสได้ก็จะมีอาการร้อน ๆ อุ่นๆ ที่ฝ่ามือ บางท่านก็มีอาการเป็นภาพนิมิตเป็นรูปร่างหน้าตาของคู่ครองของตนเอง,บางท่าน ก็มีอาการขนลุกขนพองที่สัมผัสออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเพียง ตัวอย่างของท่านทีสัมผัสได้เท่านั้นจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันขึ้น แต่จิตภาวะของแต่ละท่านการปฎิบัติ นี้ตำรานี้ไม่จำกัดจะต้องใช้ในการสัมผัสหรือทดสอบพลังตะกรุดมหายันต์คู่ อย่างเดียวแต่สามารถนำไปทดสอบวัตถุมงคลทั่วไปได้แต่ไม่ควรจะเป็นการทดสอบโดย การลบหลู่ใดก่อนจะทำก็ควรจะตั้งจิตขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ใน วัตถุมงคลนั้นก่อนเพื่อเป็นการเคราพไม่ได้ลบหลู่ใดๆ

**ผลของการปฎิบัติสัมผัสตะกรุดมหายันต์คู่บ่อยๆ**

พื่อประโยชน์ทำให้จิตใจของเราสงบลงและ เยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านกับปัญหาคู่ครองของเราจนเกินไปนักและเป็นการปลุกตัวมหา ยันต์ตะกรุดคู่ของเราเองให้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังและมีพลังแผ่ไปถึงคู่ ครองของเราให้กลับมาเมตตาคืนดีกับเราดังเดิมให้เร็ววันขึ้นแต่ขอแนะนำว่า อย่าไปท้อหรือเบื่อหน่ายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและท้อใจในการปฎิบัติที่ยังมา ไม่ถึงเหมือนกับคนอื่น ๆ ที่เขาสามารถสัมผัสได้ไม่ต้องกังวลให้ปฎิบัติของเราไปเรื่อยๆ ๆ จะค่อยๆ ๆดีขึ้นเอง ขอให้ทำจิตใจอย่าไปจุกจิ๊กต่อคู่ครองของเราจนมากนัก บางท่านตอแยกับคู่ครองของตนเองจนเกินไปทำให้พลังของตะกรุดมหายันต์แผ่ไปไม่ ถึงเขาเพราะจิตใจของคู่ครองเกิดความรำคาญขึ้นมามาก ๆ สะสมมามาก ๆก็จะทำให้จิตใจของเขาเกิดการแรงต้านทานกับมหายันต์คู่มากขึ้นทำให้ล่าช้า หรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้ ไม่ต้องไปตอแยเขาเช่นโทรไปเช้าไปเย็นหรือกวนใจเขามากนักปล่อยเขาไปสักพัก แล้วเราก็มาปฎิบัติบูชาตะกรุดมหายันต์คู่ตามที่แนะนำระยะหนึ่งก็ค่อยติดต่อ เขาเป็นระยะ ๆ ไม่ถึงจนเกินไปจะทำให้พลังของตะกรุดที่เราอธิษฐานและปฎิบัติอยู่นี้แผ่ไปถึง เขาได้ง่ายขึ้น (อันนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ที่บูชาแล้วเกิดผลดีมามาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานอีก ที่หนึ่ง) ทางหมอก็เลยเห็นว่าปัญหาสังคมของทางด้านคู่ครองนี้มากมายเลยเกินบางท่านไปทำ มาจากที่อื่นมามากส่วนมากที่ทำมาล้วนเป็นทางด้านกึ่งคุณไสยกึ่งมนต์ดำ และ ทางด้านมนต์ดำ และ คุณไสยโดยตรงก็มีมากและมักจะเจอผลข้างเคียงมากที่มาเล่าให้หมอฟังจนนึกเกิด ความเมตตาต่อผู้ที่ไปทำมามาก จึงอยากจะให้หันมาปฎิบัติการบูชาทางด้านพุทธคุณแทนและได้น้อมนำจิตของเราให้ เป็นเมตตาต่อคู่ครองของเราด้วย และ อีกประการหนึ่งท่านที่บูชามหายันต์ตะกรุดไปได้ไม่นานสักพักไม่นานเท่าไรก็ เกิดอาการใจร้อนอยากจะให้คู่ครองของตนเองดีคืนเร็วๆ นั้นจะยิ่งทำให้เกิดการล่าช้ามากกว่าเดิมเพราะจิตของเราจะไม่เป็นสมาธิ ฟุ้งซ่านคิดเร่งรัดให้เร็วๆ ๆ จะยิ่งช้าตามไปใหญ่ขอให้มั่นสวดพระคาถาที่แนบไปให้ทุก ๆ เช้าเย็นทำจิตใจให้ใจเย็น ๆปล่อยไปตามวาระของเวลาก่อนอย่าไปเร่งร้อนให้ได้ดังใจนึกไม่ได้เพราะทาง พุทธคุณดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในหน้าเกี่ยวกับการบูชาแล้วว่าขึ้นกับแรง อธิษฐานและสวดขอพรจากพลังตะกรุดถ้ายิ่งใจร้อนจะยิ่งช้าปล่อยจิตปล่อยใจให้ ไม่ฟุ้งซ่านร้อนรนดังข้างต้นให้ทำสมาธิอธิบายดังกล่าวแล้วเมื่อจิตของเรา เป็นเมตตาต่อคู่ครองของเราแล้วทุกอย่างก็จะสามารถแผ่ไปถึงจิตใจของคู่ครอง ที่เรามีปัญหาอยู่ให้รับรู้ความทุกข์ยากและร้อนร้อนหรือเฝ้าคิดถึงเราและรับ รู้แผ่ไปถึงจิตใจคู่ครองของเราได้ด้วยพลังส่อกลางก็คือ "ตะกรุดมหายันต์คู่" นี้

ผลพลังอานุภาพของผู้บูชาเกิดการสัมผัสทาง (นามธรรม)

บางท่านบูชา ไปได้สักระยะหนึ่งเกิดการเปลี่ยนไปทางที่ดีทางด้านหน้าที่การงาน,โชคลาภ,ดี ขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากแรงบูชาตะกรุดที่เพียรสวดอยู่ทุก ๆเช้า-ค่ำอันนี้เกิดจากการที่เราบูชาและมีจิตใจที่น้อมนำไปทางที่ถูกต้องทาง พลังมหายันต์ตะกรุดคู่นี้จะค่อยๆ แก้ไขไปทีละขั้นทีละตอนค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับ แสดงหมายถึงว่า ดวงชะตาของเราไม่ดีทางพลังตะกรุดก็จะช่วยแผ่พลังให้ดวงชะตาที่เราตกอัปนั้น ดีขึ้นก่อนแล้วจากนั้นก็จะค่อย ๆ มาปรับทางด้านคู่ครองที่หลังก็มีจึงขอให้ท่านผู้บูชาและมีไว้บูชาขณะนี้ขอ ให้อย่าท้อแท้และท้อถอยในสิ่งที่เราปฎิบัติดีปฎิบัติชอบแล้วดีกว่าไปทำทาง ด้านคุณไสย,หรือฝังรูปฝังรอยแล้วเกิดผลข้างเคียงมาดังที่มาเล่าให้ฟังหลาย สิบรายที่ไปทำมาจะดีกลายเป็นเสียไปก็มี

**ผลข้างเคียงของตะกรุดมหายันต์คู่**

ตามหลักตำราวิชามหายันต์ตะกรุดคู่ตามหลักจะไม่มีผลข้างเคียงๆใดที่ให้ เกิดโทษใด ๆ กับผู้บูชา โดยตะกรุดมหายันต์จะค่อยๆ ปรับธาตุพลังทั้งสีธาตุของคู่และตัวผู้บูชาเองให้ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช้ 3 วัน 7 วัน 15 วัน ฯลฯก็คือหมายความว่าจะไปกำหนดระยะเวลาไม่ได้ขึ้นกับแรงอธิษฐานแต่ละ ท่านอย่างบางท่านดีขึ้นเร็ววันก็มีมาก.บางท่านก็ต้องเวลานานนับเดือนก็มี เช่นกัน ทางตำราถึงไม่สามารถจะกำหนดระยะให้ได้เพราะแต่ละดวงชะตาคู่ของแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกันของปัญหาที่เกิดหนักเบาไม่เท่ากันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับแรง บูชาและพลังอธิษฐานของแต่ละคนไม่เท่ากันว่าจะแผ่ไปถึงคู่ครองเราได้เร็วหรือ ช้าขึ้นกับเราอธิษฐานส่งไปถึงเขาให้รับรู้รับทราบได้แค่ไหนถ้าคู่ครองของตน เองอยู่ในภาวะปกติไม่มีใครมาแทรกหรือบุคคลที่สามมาแทรกกับคู่ครองของตนเองผล และอำนาจที่เราอธิษฐานบูชาปฎิบัติดีแล้วจะสามารถถึงเขาให้รับรู้ในเจตนาที่ ดีของเราได้แน่นอนถ้าเกิดคู่ครองของเราไปมีบุคคลที่สามมีที่อื่นอีกการแผ่ พลังของเราจะแผ่ไปถึงเขายากขึ้นและคู่ครองของตนเองจะต้องไม่โดนของที่บุคคล ที่สามด้วยอีก**แต่ก็ไม่ต้องกังวลขอให้มั่นสวดและอธิษฐานตามที่แนะนำเชื่อ มั่นว่าต้องถึงเขาแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็ว

ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้ง (รูปธรรม - นามธรรม)

บางท่านหลังจากบูชาสวดอธิษฐานตะกรุดมหา ยันต์คู่ไปได้สักระยะหนึ่งเกิดการเปลี่ยนมาเล่าให้ฟังว่า เป็นนิมิตฝันถึงคู่ครองบ่อยมากอันนี้เกิดจากเป็นพลังธาตุของตะกรุดมหายันต์ เริ่มปรับธาตุของเราและของเขาให้มาสัมพันธ์กันคืนในเร็ววันแต่ก็ไม่ใช้ว่าดี เต็มร้อยจะค่อยๆ เป็นค่อยไป ค่อย ๆ ปรับธาตุดวงชะตาของเราให้ค่อย ๆ ดีขึ้นในวันต่อไปข้างหน้าขอให้เชื่อมั่นว่าเป็นนิมิตฝันถึงคู่ครองนั้นถือ ว่าเป็นผลที่ดีแล้วแสดงหมายถึงว่าเราปฎิบัติบูชาอธิษฐานถูกต้องแล้วขอให้ปฎิ บัติบูชาอธิษฐานต่อไปอย่าหยุดอย่าเว้นอีกประการหนึ่งบางท่านก็เป็นลักษณะตัว เนื้อสีตะกรุดเปลี่ยนแปลงไปนั้นเกิดจากสาเหตุของธาตุของตัวเราเองและแรง อธิษฐานจิตของเราติดกับตัวมหายันต์ตะกรุดแล้วหรือโบราณท่านเรียกว่า "ขวัญติด" สมัยเด็กท่านคงจะได้ยินได้ฟังกันมาบ้างคำศัพท์นี้ แต่ก็ไม่ใช้หมายถึงหมายความว่าคนที่บูชาอยู่ขณะนี้ตัวเนื้อสีตะกรุดไม่ได้ เปลี่ยนแปลงเลยจะไม่บรรลุผลนะไม่เกี่ยงกันอันนี้เป็นเพียงของแต่ละคนไม่ เหมือนกันเท่านั้นบางท่านไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังกล่าวมาเลยแต่ก็มีผลดีๆ กับคู่ครองตนเองและดวงตนเองก็มีจึงขอให้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ยก ตัวอย่างมาจะเป็นการบันทอนจิตใจของเราให้ท้อแท้ว่า ทำไมเราบูชาไม่เหมือนคนอื่น นั้นเป็นเพียงบางท่านเท่านั้นอาจจะไม่ทุกท่านที่ปฎิบัติบูชาแล้วเกิดการ เปลี่ยนของตัวตะกรุดหรือเป็นนิมิตฝันถ้าเราไม่มีลักษณะดังกล่าวก็ไม่ใช้ถือ ว่าเราไม่ได้ผลเพียงแต่เราอาจจะไปดีทางด้านนามธรรมจิตใจเราเย็นสงบและไม่คิด มากดังที่ผ่าน ๆมาก็ได้

การอธิษฐานมหายันต์ตะกรุดคู่

การอธิษฐานหลังจากเราได้สวดพระคาถาบูชา แล้วการอธิษฐานบางท่านได้อธิษฐานกว้างเกินไปเช่นขอให้เขากลับมาเร็วๆ วันแบบนี้พลังที่แผ่ไปนั้นไม่สามารถจะแผ่ไปถึงตัวเขาได้สาเหตุเพราะว่าการ อธิษฐานกว้างเกินไปจับต้นชนปลายไปไม่ถูกทางเราควรจะอธิษฐานให้รัดกุมกว่านี้ อีกหรือให้อธิษฐานให้แคบลงกว่านี้อีกก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าปัญหาของเราทาง ด้านคู่ของเราเป็นอย่างไรให้คิดก่อนเช่นปัจจุบันขณะนี้เรามีปัญหาคู่ของเรา อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเขาไม่ยอมพูดจากับเราดีเลยหรือเห็นกันก็ไม่ทักไม่มอง หน้ากันถ้าแบบนี้เราก็ต้องอธิษฐานว่า"ขอให้แฟนหรือสามีของข้าพเจ้าเห็นหน้า เห็นตัวข้าพเจ้าให้เกิดความเมตตาต่อข้าพเจ้าด้วยเถิดหรือว่าขอให้ สามี,แฟน,ข้าพเจ้าพูดดีกับข้าพเจ้าเวลาคุยกันพูดกันขอให้มีความคิดเห็นตรง กับข้าพเจ้าด้วยเถิดเป็นต้นแบบนี้,อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นการกล่าว นำอธิษฐานส่วนนอกนั้นท่านมีปัญหาอะไรกับคู่ครองของท่านก็พิจารณาเองว่าควรจะ อธิษฐานอย่างไรให้รัดกุมและดูไม่กว้างแบบดังกล่าวจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้น การอธิษฐานจะสำฤทธิ์ผลยากและล่าช้าไป

การสร้างและปลุกเสก

ความกว้างความยาวของแผ่นโลหะของตะกรุดจะ ยาว 4 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว เป็นเลขมงคลคู่ จากนั้นก็จะลงอักขระตามตำราโบราณที่เรียนมาเป็นมหายันต์คู่ภายในแผ่นโลหะตี อักขระคู่ภายในแผ่นโลหะ แล้วเรียกสูตรเรียกนาม และลงบรรจุฐานชื่อวันเดือนปีเกิดของทั้งคู่ลงในกลางระหว่างมหายันต์คู่แล้ว กำกับด้วยพระคาถาเสริมธาตุทั้งสี่ให้สมพงษ์กันคู่ใดวันเดือนปีเกิดใดไม่สม พงษ์ก็จะภาวนาพระคาถาเสริมธาตุให้สมพงษ์กันให้ดีต่อกันไม่ขัดแย้งกันจากนั้น ก็ม้วนกำกับพระคาถาอีกทีม้วนเป็นตะกรุดคู่เข้าหากันเป็นคู่หนึ่งแผ่นโลหะจะ มีสองดอกคู่ก็คือหมายถึงความหมายดวงชะตาคู่หรือหนึ่งม้วนดอกเท่ากับดวงของ เราและม้วนดอกดวงชะตาของคู่เราเองเข้ามาบรรจบหากัน

*************************************