**ในดวงชะตาระยะปีระยะเดือนแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละเวลาของคนเราจะมีบางช่วงบางวันดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปซึ่งทั้งนี้โดยสถิติจะขึ้นทั้งการกระทำของตนเองและผลบังคับของดวงจร ของแต่ละวันไปซึ่งโดยมากเป็นผลอิทธิพลของดวงดาวหรือที่เรียบว่า"ดวงชะตา"มีหมุนรอบตามลัคนาราศรีของคนเราทางเคล็ดตำราโบราณนั้นถือว่าจะแก้ไขแก้เคล็ดเพื่อให้ดีขึ้นและเป็นการป้องกัน ไม่ให้ดวงชะตาตกอับมากจนเกินไปจึงมีการจุดเทียนโดยขั้นตอนของตำราก็คือลงยันต์เฉพาะเกี่ยวกับดวงโดยตรงแล้วนำด้ายดิบที่ผ่านพิธีมาแล้วมาคั่นเป็นไส้เทียนเกินอายุหนึ่งเส้นเพื่อเสิรมส่งต่ออายุในปีหรือเดือนถัดไปแล้วจุดอธิษฐานบูชาต่อหน้าพระพุทธรูปที่เรานับถือแนะนำเป็นหิ้งบูชาพระที่บ้านจะดี เพราะพลังจะถึงได้แรงที่สุดเมื่อลงยันต์เสริมดวงตามตำราแล้วจะลงชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตาที่จะจุดลงไปในกลางยันต์ที่รอบอยู่นั้นเพื่อจะไปปรับหนุนดวง ที่ตกอับมือมนต์ให้สว่างขึ้น มีเรื่องกลัดกลุ่มใจ ศัตรูหมู่มารที่คิดร้ายต่าง ๆ ให้มลายหายสูญ หรือ คลาดแคล้วไป ฉะนั้นดวงชะตาของคนเรานั้นที่แต่ละวันแต่ละวันเดือนแต่ละปีจะแตกต่างกันไปโดยเคล็ดทางตำราจึงนิยมให้ในแต่ละรอบปี 12เดือนนั้นจะแนะนำให้จุด 3 เดือนต่อครั้ง ยิ่งดีซึ่งเสมือนเราเสริมสุขาภาพกายแต่นี้เป็นการเสริมสุขภาพทางดวงชะตาโดยอานิสงฆ์ของการจุดเทียนยันต์เสริมดวงนี้พอจำแยกได้ดังนี้

1.ป้องกันดวงชะตาตกอัปในแต่ละวันแต่ละเดือนที่โคจรผ่านเข้ามาในดวงของเรามีทั้งดีและร้ายถ้าดีแล้วก็ยิ่งดีถ้าร้ายก็จะหนักเป็นเบาและเบาเป็นหาย

2.เสริมดวงชะตาให้แข็งแรงคลาดแคล้วศัตรูผู้คิดร้าย (หมายถึงเราต้องไปคิดร้ายเขาก่อน)

3.ป้องกันพระศุกร์เข้าเสาร็แทรกที่นิยมเรียกกัน จริงๆ ก็คือพระราหูที่เข้ามาเสวยพระเคราะห์อายุของเรา เช่น เสวยอายุ 1 ปี 4 เดือน เป็นต้น

4.แก้และกันและเสริมพลังกายใน (พลังใน) ทางคติจีนเรียกว่า.พลังยิ่นหยางที่อ่อนแอให้แข็งแรง

5.คลาดแคล้วปลอดภัยบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของกรรมที่อันเกิดจากกรรมที่ไม่เจตนา

***มีวิธีการจุดบูชาและกำหนดดูตารางฤกษ์ที่จะจุดบูชาไปให้แต่ละคนเพราะดวงแต่ละท่านแตกต่างกันไปฤกษ์จุดบูชาไม่เหมือนกันเพื่อที่ได้ผลดีที่สุด***

   ****เทียนชัยเสริมดวงชะตา ค่ากำนนครู 799 บาท

   ***เทียนชัยเสริมดวงทางด้านโชคลาภ กำนนครู เล่มละ 599 บาท

*********************************************