***ธาตุมนุษย์เราจะมีรวมหลักก็มีธาตุทั้งสี ก็คิอ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยศาสตร์ไทยแต่ถ้าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก มี ธาตุทอง ธาตุไม้ ซึ่งหลัก ธาตุทองนี้แหละจะนำมาเคล็ดคลับเสริมพลังดวงพลังกายในได้ซึ่งนั้นก็คือ ทองซึ่งจะกล่าวแนะนำในบทความนี้ ธาตุทองที่จะสามารถนำเข้าไปเสริมสถิติย์ในกายในดวงได้ก็คือโดยการนำแผ่นทองคำเปลวที่ (ติดพระพุทธรรูป) ตามวัดนั้นแต่ทองที่เราจะใช้นำสถิติย์ไปในกายได้ดีนั้นจะต้องเป็นคำทองเปลวชนิดแท้ซึ่งการจะนำทองคำเปลวสถิติย์เข้าในกายได้จะต้องใช้พลังธาตุกสิณไม่ว่าจะเป็น กสิณดิน ,น้ำ ,ลม,ไฟ แล้วแต่ เกจิหรืออาจารย์นั้นท่านจะสำเร็จธาตุกสิณทางด้านใดด้านหนึ่งมานำมาเป็นพลังขับเคลื่อนโดยประกอบด้วยพระคาถาอาคมที่ร่ำเรียนสืบทอดกันมาเป่าเข้าไปภายในร่างกายได้ ซึ่งการเป่าทองคำเปลวแท้เข้าสถิติย์ในร่างกายนั้นโดยตำราแล้วจะต้อง (สำหรับของ อ.เอง) จะต้องใช้คำทองเปลวแท้แผ่นเต็มตั้งแต่ 5 -9 แผ่นขึ้นไปถึงจะสามารถเป็นกายทิพย์ทองเข้าไปอยู่ในร่างกายได้ซึ่งการลงทองเข้าร่างกายได้จะมีอยู่สองประการก็คือ(1)เป่าทองหรือลงทองแบบธรรมดาหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า ลงทองแบบ(ตาย) ก็คือลงแล้วไม่สามารถเคลื่อนที่ภายในร่างกายได้แบบวิธีที่(2)ลงทองเป่าทองแบบ(เป็น) ก็คือเมื่อได้ทำการลงเป่าทองคำเปลวแท้สถิติย์เข้าไปในร่างกายแล้ว ผู้ที่ได้รับการเป่าทองแล้วสามารถเรียกทองคำเปลวแท้ที่ลงไปแล้วนั้นวิ่งภายในร่างกายได้โดยการดึงหนังตามแขนตามท้องแขนให้ขึ้นมาเป็นรูปตะกรุด หรือ เม็ดข้าวสารเล็ก ๆ ได้แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเป่าทองคำเปลวแท้จะต้องถือสัจปฎิบัติ ศิล 5 อย่างเคร่งครัดและมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่เป็นนิจจึงทำให้ทองที่เป่าสถิติย์เข้าไปในร่างกายนั้นได้เข็มขลังและสามารถเรียกออกมานูนตามผิวหนังได้ตลอดไป

สิ่งของที่ผู้ที่รับการเป่าทองคะนองฤทธิ์ (วิ่งได้ตามร่างกาย)

1.พานครูดอกไม้ธูปเทียน (พร้อมค่ากำนนครู)

2.แผ่นทองคำเปลวแท้ชนิดเต็มแผ่น 5 -9 แผ่น (แล้วแต่ผู้ที่จะรับการเป่าสถิติย์ฝังเข้าไปในร่างกายศรัทธา)

3.ถือศิล 5 ข้อ โดยเตร่งครัด

อานุภาพผู้ที่รับการเป่าทองสถิติย์ทิพย์กาย

1.ป้องกันเสนียดจัญไรทั้งคุณผีและคุณคน 108 ภาษา

2.เป็นกาสะท้อนมหาสะท้อนผู้คิดร้าย (ในกรณีตนเองไม่ได้คิดร้ายต่อเขาก่อนหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน)

3.เป้นมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อผู้คบหาผู้ใกล้ชิด (ห้ามใช้อธิษฐานจิตไปทางผิดศิลธรรม)

4.ยามมีภัยขับคับถึงตัวจะปัดเป่าคุ้มครองให้คลาดแคล้ว

5.เสริมดวงเสริมบารมีป้องกันดวงตกจากหนักให้เป็นเบาได้

******************************************************