**ตะกรุดสารพัดกันสะท้อนกลับ จะเป็นสองยันต์ที่อยู่ในดอกเดียวกัน ยันต์แรกจะเป็นยันต์ตามตำราหลวงปู่ศุขยันต์ที่สองเป็นยันต์สะท้อนกลับโดยการม้วนยันต์ลงด้วยแผ่นตะกั่วหุ้มด้วยแผ่นยันต์สะท้อนกลับภายในหนุนอีกที่ซึ่งจะมีอานุภาพ ทางด้านป้องกันคุณไสยเสนียดนจัญไรลมเพลมพัดที่ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างที่เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งที่มีคนที่ตั้งใจกระทำก็ดีไม่ไม่ตั้งใจกระทำก็ดีจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เข้ามาในตัวร่างกายของผู้ครอบครองบูชาติดตัวอยู่และภ้ามีบุคคลที่ ตั้งใจกระทำโดยตั้งใจก็จะสะท้อนกลับไปให้บุคคลนั้นทันที่โดยยันต์ที่สองที่ซ้อนอยู่ในตะกรุดนั้น..แต่ถ้าเป็นเพียงแค่ลมเพลมพัดหรือไม่ได้ตั้งใจโดยตรงก็จะเพียงแต่ป้องกันตัวเราแต่จะไม่สะท้อนกลับ..

        **ตะกรุดสารพัดกันสะท้อนกลับนี้ จะมีอยุ่สองชนิด ชนิดตะกรุดสารพัดกันอย่างเดียว มีอานุภาพป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆที่เป็นทั้งคุณไสย 108 ภาษา แต่จะไม่สะท้อนกลับไปให้บุคคลที่ตั้งใจกระทำเรากับ อีกชนิดมีทั้งป้องกันและสะท้อนกลับ ตะกรุดสารพัดกันอย่างเดียว บูชาครูดอกละ 999 บาท ตะกรุดสารพัดกัน+สะท้อนกลับอยู่ในดอกเดียวกัน บูชาดอกละ 1,500 ขนาดความยาว 4 เซนติเมตร